WWF

wwf elephant


Credits:
Product: WWF China
Agency: Euro RSCG Worldwide, Shanghai
Country: China
Creatives:
Roger Zhou (Designer)
Eddie Wong (Executive Creative Director)
Tif Wu / Zheng Li (Creative Director)
David Chu / Ben Sun (Assoc Creative Director)
Tony Xi / Chao Zhang / Kelvin Jiang / David Chu / Tif Wu / Eddie Wong (Art Director)
Jasmine Fu / Ben Sun / Zheng Li (Copywriter)
Illustrator: Tif Wu
Production: Simon Gu / Tina Dong / Qin Yan

Comments